Privacybeleid Zebra-iD

Dit is het privacybeleid dat geldt voor het gebruik van de diensten van Zebra-iD. Bij het aanmaken van een account bij Zebra-iD verklaart u zich akkoord met de inhoud van dit privacybeleid. Hierin leest u welke persoonsgegevens Zebra-iD verwerkt en voor welke doeleinden.

  Belangrijkste wijzigingen ten op zichte van de vorige versie

 • Wij maken geen gebruik meer van Google Analytics.
 • Wij maken geen gebruik meer van Facebook login. U kunt derhalve niet meer inloggen via uw Facebook gegevens
 • Verstrekking van uw persoonsgegevens (naw) aan aangesloten bedrijven dient u expliciet goed te keuren.
 • Functionaliteiten die door derde partijen worden geserveerd (YouTube, Google Maps etc.) dienen eerst geaccepteerd te worden.

  Verwerking persoonsgegevens

 1. Zebra-iD verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de diensten van Zebra-iD die een account hebben aangemaakt door zich te registreren. Voor het aanmaken van een account worden een gebruikersnaam en een e-mailadres opgegeven. Mogelijk wordt meer informatie van u gevraagd om de diensten te kunnen leveren.
 2. Als gevolg van het gebruik van de diensten van Zebra-iD verwerkt Zebra-iD tevens wanneer u bij welk aangesloten bedrijf van de diensten gebruik heeft gemaakt en in het geval van een actie of spaarprogramma dat u daaraan heeft deelgenomen. In het kort komt het er op neer dat Zebra-iD het saldo van alle soorten actie's (voucher, lidmaatschap, tegoed etc.) toont aan alle aangesloten bedrijven aan een actie, wanneer zij uw qr-code scannen. Daarnaast worden eventueel uw naw-gegevens kenbaar gemaakt als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Elk bedrijf heeft tevens inzicht in zijn (en dus niet die van een ander bedrijf) gemaakte mutaties op account niveau.
 3. Doeleinden gegevensverwerking

 4. Zebra-iD verwerkt de genoemde gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens worden tevens gebruikt ten behoeve van de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van de diensten en het gebruik daarvan.
 5. Zebra-iD kan de gegevens tevens gebruiken om informatie over Zebra-iD, de diensten van Zebra-iD, de bij Zebra-iD aangesloten bedrijven en derden aan de gebruiker aan te bieden. Deze informatie kan via de App of per e-mail (hiervoor dient u wel expliciet akkoord voor te geven) worden toegezonden. De gebruiker kan ten alle tijde in de App en via de website van zijn of haar account aangeven geen informatie meer te willen ontvangen.
 6. U heeft de mogelijkheid om naast het e-mailadres (verplicht) extra persoonsgegevens (naw-gegevens, geslacht, geboortedatum, mobielnummer) te vullen. De naw-gegevens kunnen aan een aangesloten bedrijf worden getoond als u hier per bedrijf expliciete toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kunt u ten alle tijde wijzigen. Voor verstrekking van het e-mailadres aan een aangesloten bedrijf, vragen wij eveneens om expliciete toestemming (dus naast de toestemming voor uw naw-gegevens).
 7. Anders dan zoals beschreven in het privacybeleid en toelaatbaar op grond van wet en regelgeving zal Zebra-iD persoonsgegevens niet openbaarmaken, tenzij: (a) dat op grond van wet, regelgeving, gedragscodes of onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraken verplicht is; (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid; en/ of (c) Zebra-iD redelijkerwijs vermoedt dat de betreffende gebruiker betrokken is bij onrechtmatige activiteiten.
 8. Cookies

 9. Zebra-iD gebruikt functionele cookies om de diensten te kunnen leveren. Deze cookies worden alleen gebruikt om u een goede werkende website te garanderen.
  Tracking (het volgen van bijvoorbeeld uw surfgedrag) wordt hier niet mee bewerkstelligt en is ook verboden volgens de wet, tenzij er om uitdrukkelijke goedkeuring is verzocht. Zebra-iD maakt wel gebruik van derde partijen (bijvoorbeeld kaarten van Google Maps of filmpjes van YouTube), maar dan alleen als u hiervoor goedkeuring heeft gegegeven. Het kan zijn, nu of in de toekomst, dat derde partijen cookies plaatsen, maar dat ligt buiten de scope van dit privacy statement.
  Naast de functionele cookies gebruikt Zebra-iD ook Voorkeur cookies voor het tonen van bijvoorbeeld Youtube filmpjes of kaarten van Google Maps. U kunt deze cookies via de zogenoemde cookiebar aan- of uitzetten. Ook kunt u op plekken waar nodig deze cookies aanzetten. Bij het accepteren van deze cookies kunnen wij geen garanties geven of er cookies door derde partijen worden gezet. Elke partij is, conform de AVG, altijd verplicht om goedkeuring te vragen, maar daar heeft Zebra-iD geen invloed op.
 10. Beveiliging

 11. Zebra-iD heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met derde partijen die in opdracht van Zebra-iD gegevensverwerking uitvoeren zijn contractuele afspraken gemaakt om een passend beveiligingsniveau te garanderen.
 12. De gegevens die Zebra-iD verwerkt worden bewaard zolang u van de diensten gebruik maakt. Na het eindigen van uw account zal Zebra-iD de gegevens verwijderen of niet-identificeerbaar maken.
 13. Uw rechten

 14. Voor het uitoefenen van uw wettelijke rechten en voor de beantwoording van vragen kunt u zich wenden tot Zebra-iD via de onderstaande gegevens.
 15. Wijzigingen privacybeleid

 16. Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. U wordt via de App en/of de Website van deze wijzigingen op de hoogte gebracht.
 17. Melding gegevensverwerking

 18. De gegevensverwerking door Zebra-iD is vastgelegd in een verwerkingsregister.

 19. Zebrae BV
  Baron Mulertlaan 12
  1862 DL Bergen (NH)
  info@zebra-id.nl
  www.zebra-id.nl
  KvK: 61494712
  BTW: NL8543.66.350.B01


Versie privacybeleid: ALG_PT_3.0
FOUT!
MELDING!